ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

από τη βιβλιοθήκη του Sarajevo [ περιλαμβάνεται στο 2ο τεύχος του System Failure Acceleration (έκδοση των εργατών του αρνητικού για τον προλεταριακό ανταγωνισμό), Μάρτης 2005 ] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ […]

Read Article →