να κόψουμε την φόρα σ΄ όλους τους σεξιστές

Η παρούσα προκήρυξη τυπώθηκε σε 800 αντίτυπα και μοιράστηκε σε γυναίκες
στην πόλη και σε σχολές της αθήνας10/18. Από τα κορίτσια της αυτόνομης
πολιτικής ομάδας φοιτητών και φοιτητριών από σχολές της αθήνας.