Προβολή και συζήτηση για την οικογένεια vol.2

/mother’s gonna make all
your nightmares come true,
mother’s gonna put all her
fears into you/

Τετάρτη 12/10 στις 18.30

Προβολή: I killed my mother (J’ai tué ma mère) 2009, του  Xavier Dolan
& συζήτηση για την οικογένεια
στη Νομική, Αίθουσα 9

flyer-page-001-copy