ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑΟ

Αφίσα που κολλήθηκε στην πόλη της αθήνας απ’ τον Κομήτη Holzkamp