Γέμισαν τα Γιάννινα ανθρωπιστές!

αφίσα από το antifa foxhole που κολλήθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων