αντιμιλιταριστικό καφενείο- Πάτρα

 

αντιμιλιταριστικό καφενείο από το Προτζεκ Αντιμιλιτερ