Λονδίνο, 25 Σεπτεμρίου 1857: κάποια σχόλια

marx-engels

Έτσι, για την ιστορία..

Ο Μαρξ στον Ένγκελς,

στο Ryde

Λονδίνο, 25 Σεπτεμρίου 1857

Ο «army» (στρατός) σου είναι εξαίρετο άρθρο, όμως οι διαστάσεις του με συντάραξαν, εξ αιτίας του κόπου που θα σου προξένησε τόση εργασία. Αν το ήξερα ότι θα δούλευες ως αργά τη νύχτα, θα είχα στείλει στο διάβολο όλη αυτή την υπόθεση.

Η ιστορία του army προβάλλει καλύτερα απ’ οτιδήποτε άλλο την ορθότητα του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε το δεσμό των παραγωγικών δυνάμεων και των παραγωγικών σχέσεων. Γενικά ο army αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη π.χ., πρώτα απ’ όλα στο στρατό βρίσκουμε το μεροκάματο  ολοκληρωτικά αναπτυγμένο στους αρχαίους. Το ίδιο στους ρωμαίους το periculum castrense (πεκούλιο του στρατιώτη σε εκστρατεία) είναι η πρώτη νομική μορφή με την οποία αναγνωρίζεται η κινητή  ιδιοκτησία εκείνου που δεν είναι προστάτης οικογενείας. Το ίδιο, και με το συνεταιριστικό καθεστώς στην οργάνωση των fabri (στρατιωτικοί εργάτες). Το ίδιο και με την πρώτη εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα των μηχανών. Ακόμα και η ιδιαίτερη αξία των μετάλων και η use τους (χρησιμοποίηση τους) σα χρήμα φαίνεται- όταν πια είχε ξεπεραστεί η λίθινη εποχή του Grimm- να στηρίζονται στην πρώτη αρχή του, στη σημασία που είχαν για τον πόλεμο. Στους στρατούς επίσης, για πρώτη φορά εγκαταστάθηκε ο καταμερισμός της εργασίας στο εσωτερικό ενός κλάδου. Όλη η ιστορία των μορφών της αστικής κοινωνίας βρίσκεται κατά χτυπητό τρόπο , συνοψισμένη στα παραπάνω. Αν ποτέ βρεις τον καιρό, θα χρειαστεί απ’ αυτή την άποψη να γίνει η επεξεργασία του ζητήματος.

Τα μοναδικά σημεία, που, κατά την άποψη μου , παραλήφτηκαν στην έκθεση σου, είναι τα ακόλουθα: 1ο Η πρώτη εμφάνιση ενός μισθοφορικού στρατού en grand and at once (και με τους Καρχιδονίους [θα συμβουλευτώ pour notre private use (για την προσωπική μας χρήση) την εργασία που ένας Βερολινέζος αφιέρωσε στον καρχηδόνιο στρατό, εργασία που μόλις τελευταία γνώρισα]. 2ο Η ανάπτυξης της στρατωτικής τέχνης στην Ιταλία στο 15ο αιώνα και στις αρχές του 16ου. Εκεί επεξεργάστηκαν τις πανουργίες της τακτικής. Στην πραγματικότητα, η ιστορία της Φλωρεντίας του Μακιαβέλι περικλείνει μια πολύ διασκεδαστική περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο μάχονταν οι κοντοτιέροι. Θα την αντιγράψω για εσένα. Αν όμως σε συναντήσω στο Brighton (πότε;) θα σου φέρω κατα προτίμηση τον τόμο του Μακιαβέλι. Η ιστορία του της Φλωρεντίας είναι ένα αριστούργημα. Τέλος, 3ο το ασιατικό στρατιωτικό σύστημα εμφανίστηκε πρώτα στους Πέρσες και αργότερο το ξανασυναντάμε, κάτω από ξεχωριστά ποικίλες μορφές στους Μογγόλους, τους Τούρκους, κλπ..

Fr. Engels- K. Marx, Αλληλογραφία (1844- 1860), Μπάυρον, 2η έκδοση, σ. 161