ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΣ

Συνθήματα στο ΕΜΠ.

1

2

3

4

Advertisements