ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση των «διαρρηκτών της φοιτητικής κουλτούρας» στη Νομική.

1

2

3

5

7

8

9

10