Πολεμο στην αφομοιωση

«… Γιατί οι αόρατες εργάτριες των σχολών πρέπει να μείνουν έτσι»

Αφίσα από το upside down, συνέλευση για την παρέμβαση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δραστηριοποιείται στην Πάτρα.

cf80cebfcebbceb5cebccebf-cf83cf84ceb7cebd-ceb1cf86cebfcebccebfceb9cf89cf83ceb7

Advertisements