Πολεμο στην αφομοιωση

«… Γιατί οι αόρατες εργάτριες των σχολών πρέπει να μείνουν έτσι»

Αφίσα από το upside down, συνέλευση για την παρέμβαση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δραστηριοποιείται στην Πάτρα.

cf80cebfcebbceb5cebccebf-cf83cf84ceb7cebd-ceb1cf86cebfcebccebfceb9cf89cf83ceb7