Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΕΡΟΥΝΕΖΙΚΗ!

Αφίσα ενάντια στους μύθους για την κύπρο που συνυπογράφουν η αυτόνομη πολιτική ομάδα ηλεκτρολόγων «out of control» και η Αγκιτάτσια.

kamerun