Μνημη και μισος ταξικο

Από το Upside Down (συνέλευση για την παρέμβαση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα) που δραστηριοποιείται στην Πάτρα.

upside down_katerina